Termeni și Condiții de Lucru

Înțelegere între DESIGNER și afacere sau persoană fizică identificată în acest acord. Clientul / persoana numită mai jos este supusă următorelor:

ACORD DE LUCRU GENERAL – Acest document definește termenii și condițiile relației noastre de muncă. Toate proiectele sau serviciile care sunt contractate pentru a fi produse sau de a fi oferite clientului vor fi supuse următoarelor condiții:

ETAPE DE LUCRU / FACTURARE – În baza experienței noastre cu proiecte de comunicare pe termen lung, am constatat că este reciproc avantajos să gestionăm fiecare proiect în faze logice de lucru / facturare.

Revizuirile de concept, modificările extinse sau o schimbare a obiectivelor de marketing uneori fac imposibilă estimarea exactă a costului total al unui proiect. Planificarea lucrărilor, estimarea costurilor și facturarea în mai multe etape permite DESIGNERULUI sau CLIENTULUI să se adapteze pentru astfel de revizuiri / sau să oprească lucrul înainte de finalizare, atunci când un proiect este amânat sau anulat. Orice proiect anulat este facturat doar prin etape și / sau porțiuni de etape care au fost efectiv realizate de DESIGNER. Pentru fiecare proiect, CLIENTUL va primi o propunere / o estimare care descrie specificațiile proiectului și domeniul de servicii propus, dar și fazele de lucru / facturare. Fiecare estimare a propunerii va conține un buget al proiectului, care include taxe estimate pentru servicii și costuri detaliate pentru cheltuielile externe anticipate.

Vom începe să lucrăm la aprobarea de către CLIENT a estimării scrise. Aprobarea dvs. (scrisă sau orală) va constitui un acord între noi.

PLĂȚI / ESTIMĂRI – CLIENTUL este de acord să plătească DESIGNERUL în conformitate cu termenii specificați în fiecare propunere / estimare. În cazul conturilor care nu au depus o cerere de credit și au fost aprobate de departamentul nostru de credit, va trebui să plătească 50% din costul proiectului înainte de începerea lucrului.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate soldurile ulterioare datorate se plătesc după aprobarea designului. Dobânda pentru soldul datorat este de 18% pe an sau 1,5% pe lună. Ne rezervăm dreptul de a refuza finalizarea sau livrarea muncii până când se plătesc soldurile ulterioare.

Estimarea: Facturarea va reflecta costurile reale suportate. Estimarea este valabilă doar pentru 30 de zile de la data estimării. Modificările solicitate de client vor fi facturate suplimentar. Clientul va fi informat despre orice modificare a prețului.

CHELTUIELI EXTERNE – Taxele pentru serviciile profesionale nu includ cumpărăturile externe, cum ar fi imprimarea, fotografierea, imprimările color, laminarea, ilustrațiile, separările, transportul și manipularea sau serviciul de curierat. Aceste cheltuieli sunt detaliate pe fiecare factură. Cheltuielile sunt supuse taxelor și impozitelor din România. În cazul în care se solicită servicii de consultanță sau de supraveghere în localități în afara orașului, vom factura cazarea, masa și transportul la cost. Rambursarea pentru kilometraj se calculează la ratele curente admisibile.

REVIZII ȘI ALTERĂRI – O nouă lucrare solicitată de CLIENT și efectuată de către DESIGNER după aprobarea propunerii / estimării este considerată revizuire sau modificare. Dacă lucrarea se modifică într-o măsură care schimbă în mod substanțial specificațiile descrise în estimarea inițială, vă vom trimite o notă de revizuire a propunerii și o taxă suplimentară de revizuire, ce trebuie aprobată de ambele părți înainte de a continua lucrările.

Modificările autorului și alte modificări ale textelor solicitate după terminarea planurilor sau a mecanismelor sunt facturate la rate standard pe oră.

ORE SUPLIMENTARE – Estimările se bazează pe un calendar rezonabil și pot fi revizuite pentru a ține cont de solicitările dvs. de „programare prioritară”, care necesită ore suplimentare și sfârșit de săptămână. Cunoașterea termenelor dvs. limită este esențială pentru a furniza o estimare corectă. În plus, furnizorii externi, cum ar fi birourile de servicii, percep o marjă de 100% până la 200% pentru orele suplimentare după orele 17:30 și în weekend.

NATURA DREPTURILOR DE AUTOR – CLIENTUL este de acord să se angajeze cu diligență în ceea ce privește pregătirea materialelor și trebuie să fie capabil de a susține toate pretențiile cu privire la reprezentărea drepturilor de autor. Sunteți responsabil pentru toate autorizațiile privind mărcile comerciale, autorizațiile, drepturile de autor și încălcarea brevetelor. De asemenea, sunteți responsabil de organizarea, înainte de publicare, a oricărei autorizări legale necesare materialelor pe care le pregătim.

ERORI SI OMISIUNI – Este responsabilitatea CLIENTULUI de a verifica cu atenție drafturile de design pentru exactitate în toate privințele, de la ortografie la ilustrații tehnice. DESIGNERUL nu este responsabil pentru erori sau omisiuni. Acordul dvs. sau cel al reprezentantului dvs. autorizat este obligatoriu pentru toate designurile, înainte de eliberarea pentru tipărire sau pentru alte implementări.

TELECOMUNICAȚII – CLIENTUL va plăti pentru toate taxele de transmisie. DESIGNERUL nu este responsabil pentru orice erori, omisiuni sau costuri suplimentare rezultate din defectele din telefon, cablu, rețeaua de satelit sau din incompatibilitatea dintre echipamentul de trimitere și primire.

REDUCERI SAU DEPĂȘIRI – CLIENTUL va accepta reduceri sau depășiri care nu reprezintă peste 10% din cantitatea comandată pentru toate lucrările. DESIGNER va factura cantitatea reală livrată în cadrul acestei toleranțe. În cazul în care CLIENTUL solicită o cantitate garantată, procentul de toleranță trebuie să fie declarat la momentul citării.

PLASAREA DE PUBLICITATE – La cererea dvs. putem achiziționa spațiu de emisie media în numele dvs. prin intermediul companiei noastre. Spațiul va fi facturat la prețurile curente plus comisionul standard al agenției.

VERIFICAREA CONTURILOR – După o notificare rezonabilă, toate facturile procurate de furnizori, fișele de timp și alte documente referitoare la contul dvs. vor fi disponibile pentru dvs. Inspectarea la biroul nostru de către reprezentantul dvs. autorizat poate fi efectuată în timpul programului normal de lucru.

PROPRIETATEA PERSONALĂ ȘI PERFORMANȚA FURNIZORILOR – DESIGNERUL își va asuma toate măsurile de precauție pentru a proteja proprietatea pe care ne-o încredințați. Cu toate acestea, nu suntem responsabili pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea sau folosirea neautorizată de către alții a unei astfel de proprietăți. Vom folosi cele mai bune eforturi pentru a asigura livrarea la timp a tuturor tipurilor de hârtie imprimate (offset-uri, șabloane de tip silkscreen, materiale ștanțate sau reproduse în alt mod). Deși depunem toate eforturile pentru a vă proteja împotriva oricăror pierderi cauzate de o eroare a vânzătorilor, persoanelor responsabile de media sau al altor persoane de a-și îndeplini angajamentele, DESIGNERUL nu este responsabil pentru acest eșec din partea lor.

Dacă vă alegeți proprii furnizori, alții decât cei recomandați de noi, ne puteți solicita să le coordonăm activitatea. Dacă este posibil, vom încerca să facem acest lucru, dar nu putem fi responsabili pentru calitate, preț, performanță sau livrare.

DREPT DE SECHESTRU – Toate materialele sau bunurile aparținând CLIENTULUI, precum și munca efectuată, pot fi păstrate ca garanție până când toate creanțele față de CLIENT sunt îndeplinite.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ – Odată ce un proiect a fost livrat de noi și este plătit integral de CLIENT, DESIGNERUL va atribui drepturile de reproducere ale proiectului pentru utilizarea (utilizările) descrise în propunere.

În conformitate cu legea drepturilor de autor, drepturile la toate lucrările de design și artă, inclusiv, dar fără a se limita la fotografie și ilustrații create de fotografi independenți sau ilustratori păstrate de DESIGNER sau achiziționate de la o agenție de stocare în numele dvs., rămân la designerul, fotograful sau desenatorul individual. Cu excepția cazului în care o negociere cu DESIGNERUL și / sau cu reprezentantul autorizat al acestuia este negociată cu „toate drepturile”, este posibil să nu utilizați sau să reproduceți desenul sau imaginile acestuia într-un alt scop decât cel prevăzut inițial. Dacă doriți să utilizați designul pe care l-am creat și / sau imaginile din cadrul acestuia pentru un alt scop sau proiect, inclusiv o relistare sau o expoziție, trebuie să ne contactați pentru a organiza transferul drepturilor și eventualele taxe suplimentare înainte de a continua. Dacă imprimarea sau altă implementare se face prin vânzătorii dvs., sunteți de acord să ne întoarceți în două săptămâni toate mecanismele și lucrările noastre originale (diapozitive, desene, ilustratii tehnice, separări etc.) și să ne furnizați exemple tipărite ale fiecărui proiect.

Ne rezervăm dreptul de a fotografia și / sau de a distribui sau de a publica în scopuri de marketing și publicitate orice lucrare creată pentru dvs., inclusiv machete și prezentări, ca eșantioane pentru portofoliul nostru, newsletter, broșuri, prezentări și alte forme de mass-media similare. Suntem de acord să depozităm plăci mecanice și discuri de calculator pentru o perioadă de 6 luni de la livrarea unui proiect. În consecință, ne rezervăm și dreptul de a le înlătura aceste fișiere după perioada agreată.

TERMENUL ȘI ÎNCHEIEREA – Termenul acestui acord va continua pentru lucrările în curs, până la încetarea activităților, declarate de oricare din părți printr-o notificare scrisă cu treizeci (30) de zile în avans. Dacă doriți să ne îndrumați în orice moment să anulăm, să întrerupem sau să „punem în așteptare” orice achiziție autorizată anterior, vom face imediat acest lucru, cu condiția de a acoperi orice costuri survenite ca rezultat.

La terminarea acestui contract, DESIGNERUL va transfera către CLIENT toate bunurile și materialele aflate în controlul nostru și pentru care ați plătit. CLIENTUL va despăgubi și nu va deține DESIGNERUL culpabil pentru orice pierdere sau cheltuială (inclusiv onorariile avocatului) și va fi de acord să îl apere pe DESIGNER în orice proces, revendicare sau acțiune care rezultă în vreun fel din relația noastră de lucru. Aceasta include, dar nu se limitează la acuzațiile făcute împotriva CLIENTULUI și a oricăror produse și servicii care decurg din publicarea materialelor pe care le pregătim și pe care le aprobați înainte de publicare.

PROGRAMUL DE PRODUCȚIE – Planurile de producție vor fi stabilite și respectate atât de CLIENT, cât și de DESIGNER, cu condiția de a nu exista nicio răspundere, pedeapsă sau costuri suplimentare datorate întârzierilor cauzate de o stare de război, revoltă, tulburare civilă, incendiu, greve, căderi de curent, defalcarea echipamentului, întârzieri în transportul de către furnizori sau transportatori, acțiuni ale autorităților guvernamentale sau civile, sau alte cauze care nu pot fi controlate de CLIENT sau de DESIGNER. În cazul în care programul de producție nu este respectat de CLIENT, data sau detele livrării finale vor fi ajustate corespunzător.

DISPOZIȚII SUPLIMENTARE – Valabilitatea și aplicabilitatea acestui acord vor fi interpretate în conformitate cu legislația locală și legislația Uniunii Europene, aplicabilă acordurilor încheiate și efectuate în cadrul teritoriului Uniunii Europene. Acest acord este înțelegerea noastră deplină și nu poate fi modificat în nici un fel. Dacă este necesară utilizarea unui avocat pentru a ne colecta facturile, ne vom rezerva dreptul de a vă percepe onorariile avocaților, costurile de judecată și dobândă la rata maximă permisă de lege.